Spilleregler

 • Al spilstart foregår fra det afmærkede ”tee-sted”
 • Den spiller, der har vundet foregående hul, sparker først. Der kan evt. trækkes lod på første hul.
 • Når spillet er i gang, er det den spiller der ligger længst fra hullet, der sparker først.
 • Bolden må kun spilles med fødderne.
 • Bolden spilles fra det sted den lander, bolden skal ligge stille.
 • En spiller kan erklære sin bold for, ikke spil-bar, og må flyttes til nærmeste spil-bare sted. Dette straffes med 1 spark.
 • Rammes en anden spillers bold, må dennes bold genplaceres.
 • Ligger en anden spillers bold i vejen, kan denne spiller sparke først.
 • Flaget må IKKE fjernes, når der sparkes mod hul. Lad flaget stå, der er god plads…
 • Er bolden ikke i hul på 10 spark, noteres der 10 point, og man fortsætter til næste hul.
 • Den spiller der har brugt færrest spark, har vundet.

  DFGF turneringsregler (uddrag)

  FODBOLDGOLF (Spillet)

  Fodboldgolf spilles ved at man sparker en fodbold fra teestedet, når bolden ligger stille sparker man igen og dette gentages indtil bolden er i hullet.

  TRADITIONEL FODBOLDGOLF (Slag Spil):

  Vinderen:

  Den spiller som færdigspiller de planlagte turneringsrunder og bruger det mindste antal spark, er vinderen. Hvis der efter endt turnering er score lighed på podieplaceringerne (1- 3.plads) afgøres det via Sudden-Death omspil. (Hul for hul). Indtil en vinder er fundet.

  Maksimum antal spark:

  Hvert hul har et givet par. Maksimum scoren på hvert hul er 3 gange hullets par. Hvis spilleren ikke har bolden i hul efter dette antal spark, modtager man en straf på 1 spark. Eksempel et par 3 hul (3x3 =9 spark), hvis spilleren ikke har bolden i hul på det 9. spark noteres der 10 spark på scorekortet og man fortsætter til næste hul.

  Generel straf:

  Hvis man overtræder de skrevne regler i fodboldgolf er straffen, hvis andet ikke er angivet, 2 spark som ligges til den skyldige spillers score.

  BOLD OG FODTØJ:

  Bolden man spiller med er en fodbold str. 5, man må ikke tilrette boldtryk under en spilrunde undtagen mellem hul 9 og 10. Det er tilladt at spille i almindelig sko, eller grusbanestøvler (med bløde multiknopper). Det er IKKE tilladt at spille i almindelige fodboldstøvler.

  SPILLEREN:

  Stille til start:

  Spilleren er forpligtiget til at stille op på starttidspunktet som er fastsat af arrangøren. Det anbefales at man klarmelder sig ved ”dommerbordet” og modtager sit scorekort 15 minutter før

  Korrekt aflevering af scorekort:

  Når man færdiggør en turneringsrunde er det obligatorisk at alle personer i samme flight godkender runde scorerne og derefter underskriver scorekortet inden man afleverer det til dommerbordet.

  Unødvendig spil forsinkelse:

  En spiller må ikke forsinke spillet unødvendigt. Hvis et flight mister kontakten til de foranliggende grupper eller forårsager uhensigtsmæssig kø dannelse bag sig, kan dommeren tilkaldes for at sætte det pågældende flight “på uret”. Spillerne vil i dette tilfælde have 40 sekunder til at afvikle deres spark når de er nået frem til bolden.

  TRÆNING:

  Før eller imellem runder:

  På en hvilken som helst turnerings dag, må spilleren træne på banen før de planlagte runder er startet og efter de sidste runder er færdigspillet - hvis arrangøren tillader det. Det er IKKE tilladt at træne imellem turneringsgrupper under turnerings afviklingen.

  AT RÅDFØRE SIG:

  Det er tilladt at få gode råd på en runde hvis det ikke forsinker spillet. Den der giver råd skal forholde sig bag spillerne i det pågældende flight, så han/hun ikke forstyrrer spil afviklingen. Eneste undtagelse er i double, hvor spillerens makker må stille sig og vise hvor man gerne vil have bolden spillet hen.

  TEE STEDET:

  Når en spiller skal sparke bolden i spil fra tee stedet, skal han sikre sig at bolden ligger inden for det opmærkede tee sted. Bolden er inden for tee stedet når en del af bolden har kontakt med tee stedet.

  BOLDEN SPILLES SOM DEN LIGGER:

  Forbedre boldens placering:

  En spiller må ikke forbedre boldens placering for at opnå en fordel med en eventuel bedre linje mod hul eller forhindring. Det er IKKE tilladt at fjerne/flytte noget voksende eller på banen fikseret for derved at opnå en bedre linje og placering af bolden.

  Indtage ret placering før spark:

  En spiller er i sin gode ret til at indtage en god og stabil placering bag bolden før han sparker, dog uden at brække grene eller lignende.

  SPARKE TIL BOLDEN:

  Et spark er en fremadgående bevægelse med foden, som har til intention at opnå kontakt med bolden for at sætte den i bevægelse. Et spark må udføres med et hvilket som helst område af foden, dog skal der kun være en kortvarig kontakt med bolden (undtagen når man løfter/chipper bolden eller når man putter med fodsålen).

  Man må ikke lave “ført” bold ved at have langtids kontakt med bolden for at styre den. Der er ingen følgestraf hvis du ved et uheld rammer din bold uden at den ændrer sin position.

  LIGGENDE BOLD I SPIL - FLYTTET:

  Hvis en bold der ligger stille på banen bliver ramt af en anden spillers bold og derved ændrer position, skal den bold der blev ramt genplaceres på banen uden straf. Hvis en liggende bold i spil bliver ramt af spilleren eller hans udstyr og derved ændrer sin position, bliver den pågældende spiller straffet med 1 spark som tillægges dennes score, og bolden genplaceres.

  MARKERING, LØFT OG GENPLACERING:

  En bold der skal flyttes fra banen, skal markeres præcist med en markør (f.eks pokerchip eller mønt) som man placerer bag bolden ud fra boldens centrum foregående i spillets retning. Når man derefter skal genplacere bolden ligger man den præcist foran den gældende markør og genoptager spillet derfra. Vælger man at markere foran en forhindring skal man sørge for at have en person fra samme flight med hen til at overvære selve markeringen, hvis muligt anbefales det at spilleren får lov til at passere forhindringen før medspillerne sparker.

  LØSE HINDRINGER/GENSTANDE:

  En hver løst liggende genstand (såsom grene eller lignende) må flyttes uden nogen straf til følge. Undtagelsen er, hvis bolden ligger på green og hvis fjernelsen af genstanden får bolden til at bevæge sig - så straffes spilleren med 1 spark som tilskrives dennes score. Når en bold er i bevægelse må man ikke fjerne løse genstande som kan have indflydelse på boldens kurs/retning.

  OUT OF BOUNDS:

  En bold er out of bounds når hele bolden ligger out of bounds. Hvis en bold er out of bounds fortsætter spilleren med 1 spark som straf, ved at tage bolden tilbage så tæt på det sidste sted han sparkede fra som muligt og genoptager spillet derfra. Bolden er også out of bounds på andre baner. Bolden er også out of bounds hvis den krydser start linjen på en anden banes tee sted eller hvis den ender bag tee stedet på det hul man spiller.

  GENPLACERING (Kick and distance):

  En spiller må på et hvilket som helst tidspunkt vælge at genplacere bolden og derved modtage 1 spark som følgestraf.

  FORHINDRINGER:

  Et-benede forhindringer, er forhindringer bestående af ét enkeltstående element (som f.eks: en pind eller sten) som man skal spille enten højre eller venstre om i spilretningen i henhold til hul beskrivelsen. Hvis en spiller den forkerte vej omkring denne type forhindring skal han sparke tilbage af den samme forkerte side, for derefter at forsøge at passere forhindringen på ny på den rigtige side.

  To-benede forhindringer, er forhindringer bestående af præcist to elementer som synliggør et sted hvor man skal sparke imellem disse. Disse forhindringer spilles som 2 stk. Et-benede forhindringer. Det vil sige at hvis du kommer den forkerte vej rundt om et af elementerne, så skal du også her tilbage af den samme forkerte vej.

  Fler-benede (lukkede) forhindringer, er forhindringer som består op til flere elementer som danner et lukket område hvor bolden skal spilles igennem fra den rigtige side i spilretningen angivet på hul beskrivelsen. Hvis en spiller misser en lukket forhindring må han spille tilbage udenom/ovenover eller sågar tilbage igennem selve forhindringen. Vær dog opmærksom på at bolden skal have passeret forhindringen fra den rigtige side i henhold til hul beskrivelsen.

  SPECIAL HUL REGLEN:

  Den turnerings ansvarlige forening har mulighed for at klassificere et hul som “Special hul”. I et sådanne tilfælde ændres max antallet af sparket på det pågældende hul. Der bliver fastsat en fast max score på hullet og hvis en spiller ikke får bolden i hullet inden han/hun når til max scoren, tildeles spilleren en følgestraf på 1 spark som tillægges scoren. Her har spilleren desuden mulighed for at bruge fri/gratis genplacering, men dog kun hvis spilleren markerer sin bold på siden inden sparket forsøges. Glemmer man at markere før sparket, koster genplacering 1 spark som straf

  Lokale regler:

  Der kan forekomme lokale regler på de enkelte baner, disse vil fremgå på huloversigten. DFGF kan til turneringer vælge at ”overrule” lokale regler, dette vil fremgå under regelgennemgang inden turneringen starter.

© Jammerbugtens Fodboldgolf . Strandvejen 78 . Tranum Strand . 9460 Brovst
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . 20 44 61 07
Alle rettigheder reserveret. Design Parylewicz Marketing